top of page

ما یک جامعه فرا آسیایی را ایجاد می کنیم که خدمات و برنامه های فرهنگی را تهیه می نماید تا خود را دادخواهی و خودش را حمایت نماید

New Mexico

Asian Family Center

غیر انتفاعی

ما معتقد هستیم که در کنار همدیگر قوی تر هستیم، و همچنان معتقدیم که همه باید دسترسی به مراقبت های فرهنگی داشته باشند. اگر شما و یا کسی که می شناسید نیاز به حمایت و پشتیبانی داشته باشید، کارمندان آموزش دیده و حرفه ای ما که تسلط به زبان های مختلف همچون؛ ماندارین ، کانتونی ، کانتونی ، ویتنامی ، ژاپنی ، اردو ، دری و فارسی دارند، آماده خدمت رسانی می باشند. در بخش زبان های دیگر، مترجمین آموزش دیده ی کمیته و یا مترجمین تلفنی ما آماده می باشند تا به بهترین شکل ممکن به زبانی که شما تسلط دارید به شما کمک کنند.

اهداف
برای خدمات ، پشتیبانی یا سؤال !با ما تماس بگیرید

آدرس ایمیل: info@nmafc.org
شماره تلفن: 505-717-2877
نشانی: PO Box 37346, Albuquerque, NM 87176

خدمات

امروز با یکی از کیس منیجرهای ما قرار ملاقات بگذارید، تا شما را با منابع و خدمات ما آشنا نمایند. ما آماده ارایه خدماتی همچون: مشاوره فردی و خانوادگی ، مشاوره حقوقی و نمایندگی ، خدمات آشنا سازی عمومی ، یوگا و بدن سازی برای نجات یافته گان از خشونت و مراجعین صمیمی، در یک مکان امن و مطمین برای افراد واجد و شرایط می باشیم.همه خدمات ما که در خانه ارایه می شود رایگان می باشد.اگرچه دسترسی همه افراد به برنامه های ما آزاد می باشد، اما پیشکش های گمخصوص ما فقط برای آسیایی ها، اهالی جزیره اقیانوس آرام و بومی (APINH) مناسب می باشد.

برنامه ها

برنامه های ما به پیشبرد مأموریت ما کمک می کنند و توسط کسانی که تحت تأثیر کار قرار گرفته اند هدایت می شوند. ما در برنامه های رهبری برای جوانان ، والدین و مراقبان کودک و قربانیان و بازماندگان خشونت سرمایه گذاری می کنیم؛ برنامه ی ما در طول سال بیشتر مشغول برنامه هایی می شود که مربوط به کارهای مشارکت های مدنی است، که این باعث بلند کردن صدای مهاجران،پناهندگان و شهروندان آمریکایی APINH می شود؛ سرمایه گذاری برای ارایه ورکشاپ های آموزش مالی؛ و سرمایه گذاری برای ایجاد گردهمایی های ماهانه به نام (گفتگو و چای) برای خانم های جوان، فرا جنسی ها و شناسایی افراد غیر باینری به عنوان APINH.

bottom of page